Vår utgångspunkt

Kundskap

Vårt intresse för kunden visar sig i att vi är närvarande, vi bryr oss om och vi visar omtanke. Vi sätter snabbt in oss i våra kunders behov och förväntningar. Vi vill ge dem positiva erfarenheter där vi är lyhörda för kundens behov och har den kunskap som krävs för att leverera.

Mod

Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar ansvar för det vi gör och bidrar på ett positivt sätt till kundens verksamhet.

Vi vågar tänka nytt, är omvärldsorienterade och tar till oss ny kunskap av både erfarenhet och ett nyfiket förhållningssätt.

Förtroende

Förtroende är viktigt för oss. Genom ärlighet och ödmjukhet bygger vi tillit. Våra kunder ska känna högt förtroende för oss och veta att vi alltid gör vårt bästa. Vi har goda kunskaper och färdigheter som bidrar till hög kvalitet i våra tjänster. Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och lovar inte mer än vi kan hålla. Vi är raka, ärliga och tydliga och följer gällande lagar och regler.