En stabil partner i alla HR processer

Vi tänker nytt, Vi tänker fritt, Vi tänker framåt

Vårt namn

GiG HR har vi valt för att det signalerar hur vi arbetar när vi gigar hos våra kunder. Gig innebär en större frihet och flexibilitet för arbetsgivaren och att få möjlighet att välja det som passar dig just nu.

People & Culture står för det som är viktigt. Att bry sig om sin personal och att ha en bra kultur där människor trivs och utvecklas är en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag oavsett bransch.

Vårt arbetssätt

Vi förstår att dina behov kan skifta snabbt och vi gigar därför på kort eller lite längre sikt utifrån vad du behöver just nu. Är ditt företag inte så stort har du kanske inte möjlighet att ha en person med HR kompetens anställd? Där kommer vi in och är en stabil partner i alla HR processer. Är ni ett lite större företag med en eller flera HR personer på plats kan vi vara en tillfällig förstärkning i ett visst projekt eller vid ordinarie medarbetares frånvaro. 

Vårt mål

I en allt mer snabbrörlig och komplex omvärld där företagen konkurrerar om att locka till sig och behålla de bästa talangerna är arbetsgivarvarumärke en avgörande faktor för framgång. Vårt mål är att stärka våra kunders förmåga till ökad lönsamhet och tillväxt genom en modern och hållbar syn på medarbetarskap, ledarskap och kultur på arbetsplatsen.