En stabil partner i alla HR processer

Vi tänker nytt
Vi tänker fritt
Vi tänker framåt

När du anlitar GiG HR som partner får du en exklusiv ”Tre i En” lösning. Du får naturligtvis en egen Gigare men i alla lägen finns två erfarna kollegor i ryggen som i tätt samarbete levererar våra uppdrag. Tillsammans har vi över sextio års erfarenhet inom HR och ledarskap och med ett nyfiket förhållningssätt säkerställer vi att vi kombinerar den erfarenheten med moderna arbetssätt, verktyg och metoder. Våra olika kompetensprofiler och vårt samarbete ger oss de bästa förutsättningarna för att snabbt sätta oss in dina förutsättningar och komma med konstruktiva lösningsförslag och börja leverera direkt.

VÅR UTGÅNGSPUNKT

Vi är närvarande, vi bryr oss om och vi visar omtanke. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar ansvar för det vi gör så att vi bidrar på ett positivt sätt till kundens verksamhet. Genom ärlighet och ödmjukhet bygger vi tillit. Våra kunder ska känna högt förtroende för oss och veta att vi alltid levererar hög kvalitet i våra tjänster.

Tillsammans har vi en stor bredd av kompetens men något vi alla har gemensamt och brinner lite extra för är utveckling av medarbetare och ledare. Att synliggöra och ta tillvara på potentialen i varje individ, team och organisation och få ut den fulla effekten för att tillsammans skapa resultat och tillväxt då har både vi och ni, kul på jobbet!

HR-Stöd

Behovsanalys
HR-stöd Inhouse
Dokumentstöd
Lönekartläggning
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Värdegrundsarbete
Mångfald och inkludering

Ledarutveckling

Personlig-, grupp eller ledningsgrupputveckling
Skräddarsydda utbildningar
IDI BeteenDEprofil 
Coaching

Vi kan avlasta dig här och nu med genomförande på kort eller lång sikt, med operativa och strategiska insatser där vi bidrar redan från första dagen.